Tag: ZSRR

Lis 22

Marszałek Gieorgij Żukow

Gieorgij Żukow, marszałek, jeden z najbardziej znanych dowódców Armii Czerwonej. Przez wiele lat po wojnie, a szczególnie w czasach Breżniewa stworzono kult tego człowieka jako największego i najlepszego dowódcy II wojny światowej. Przez dziesiątki lat propaganda radziecka ukazywało go jako „marszałka zwycięstwa” nie tylko w ZSRR, ale także w krajach „Demokracji Ludowej”, gdzie bardzo często …

Kontynuuj czytanie

Lis 10

Działania polskiego wywiadu w ZSRR w latach 1919-1939

Działania polskiego wywiadu wojskowego w ZSRR w 1939 roku. Działalność Korpusu Ochrony Pogranicza. Jak już wspomniano we wcześniejszym materiale dotyczącym organizacji i zadań polskiego wywiadu, praca wywiadowcza na terenie Republiki Rad napotykała liczne przeciwności. Pozyskiwanie informacji zostało szczególnie utrudnione w drugiej połowie lat trzydziestych. A spowodowane było to zaostrzeniem polityki, której celem była jeszcze większa …

Kontynuuj czytanie