Tag: XX wiek

Cze 07

Hitler – prekursor nowoczesnej propagandy.

Adolf Hitler był bez wątpienia pierwszym politykiem, który potrafił umiejętnie wykorzystać wszelkie dostępne media do swojej kampanii politycznej. Nikt przed nim nie starał się „zareklamować” na tak ogromną skalę przy pomocy nowoczesnych metod takich jak gazety, radio, raczkującą telewizję, a szczególnie bardzo widowiskowe zloty partii. Musimy pamiętać, że w latach dwudziestych i trzydziestych NSDAP była …

Kontynuuj czytanie

Gru 13

Wprowadzenie w Polsce stanu wojennego.

Rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego 13 grudnia obchodzimy kolejna rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego wprowadzonego decyzją Rady Państwa. Podstawę prawną do jego wprowadzenia był art. 33 ust. 2 Konstytucji PRL który stanowił: „Rada Państwa może wprowadzić stan wojenny na części lub na całym terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jeżeli wymaga tego wzgląd na obronność …

Kontynuuj czytanie

Lis 10

Walka o ustrój RP w latach 1944-1947. Część 2.

Powstanie w Polsce niezależnej, działającej jawnie opozycji stanowiło dla komunistów zaskoczenie i wyzwanie. Ich początkowym celem było połączenie struktur konspiracyjnego SL, popierającego Mikołajczyka, z kontrolowanym przez komunistów ugrupowaniem o tej samej nazwie, w efekcie czego cała organizacja ludowa byłaby podatna na różne manipulacje. W sierpniu 1945 roku doszło do połączenia obu stronnictw i powstało PSL, …

Kontynuuj czytanie

Lis 10

Walka o ustrój RP w latach 1944-1947. Część 1.

Aby właściwie pokazać polityczne zmagania między obozem emigracyjnym, a obozem komunistycznym niniejszą pracę rozbiłem na dwie części. W pierwszej uwagę skupiłem na działalności rządu emigracyjnego, część druga opisuje działania komunistów. Oczywiście nie można było uniknąć powtórzeń w faktografii przy omawianiu obydwu części, co wynika z ich ścisłego ciągu przyczynowo-skutkowego, jako że akcja komunistów spotykała się …

Kontynuuj czytanie

Lis 10

Operacja „Unthinkable” – brytyjskie gry wojenne.

W maju 1945 r. Brytyjski premier Winston Churchill był już pewien, że Stalin nie dotrzyma swoich zobowiązań z konferencji jałtańskiej (II 1945). Ustalono tam, iż państwa zajęte przez wojska radzieckie same wybiorą swoje władze państwowe. Stwierdził wtedy: „Nie mam zamiaru dać się oszukać w sprawie Polski, nawet jeśli znajdziemy się na krawędzi wojny z Rosją„. …

Kontynuuj czytanie

Lis 10

Konferencje Wielkiej Trójki 1940-1945. Część 2.

Teheran Jedną z najważniejszych konferencji, z polskiego punktu widzenia, było spotkanie w Teheranie, odbywające się w dniach 28 XI-1 XII 1943 r. Ustalono na nim, że wschodnia granica powojennej Polski będzie przebiegać według linii lorda Curzona, a granica zachodnia oprze się o Odrę. Związek Radziecki otrzymał wstępną zgodę na przyłączenie północno-wschodniej części Prus z Królewcem. …

Kontynuuj czytanie

Lis 10

Konferencje Wielkiej Trójki 1940-1945. Część 1.

O koalicji antyhitlerowskiej nie można mówić nie wspominając o trzech najbardziej znaczących konferencjach w Jałcie, Teheranie i Poczdamie. Jednakże należy pamiętać, że nie były one jedynymi. Choć reszta w większości była spotkaniami dwustronnymi. W tym materiale chciałbym krótko przedstawić o czym rozmawiano i jakie zapadały decyzje dotyczące prowadzenia wojny i kształtu powojennego świata. W miarę …

Kontynuuj czytanie