Tag: XVII wiek

Lis 08

Proces Karola I Stuarta (1649)

Proces Karola I Stuarta 1 stycznia 1649 r. tzw. Kadłubowy Parlament uznał króla Karola I Stuarta winnym wszystkich nieszczęść, które spadły na Anglię i ogłosił ordynans powołujący specjalny trybunał (High Court of Justice) mający sprawiedliwie osądzić władcę. Do uczestnictwa w sądzie nominowano 135 osób, które miały sprawować funkcje zarówno sędziów, jak i ławy przysięgłych. Na …

Kontynuuj czytanie

Lis 22

Przyczyny ataku szwedzkiego na Rzeczpospolitą w 1655 roku

W 1654 r. nastąpiła brzemienna w skutki zmiana na szwedzkim tronie. Miejsce abdykującej z powodów religijnych królowej Krystyny zajął młody, 32-letni siostrzeniec Gustawa Adolfa, książę Dwóch Mostów, Karol z dynastii Wittelsbachów. Objął on tron jako Karol X Gustaw. Był on kolejnym z tzw. królów-wojowników zasiadających na tronie Szwecji. Nowy władca miał doświadczenie wojskowe, którego nabył …

Kontynuuj czytanie

Lis 22

Wzrost znaczenia Szwecji w XVI-XVII wieku

Do roku 1523 Szwecja pozostawała w związku międzypaństwowym zwanym unią kalmarską (utworzona w 1397 roku między Danią, Szwecją a Norwegią). Unia kalmarska miała charakter unii personalnej; na przyszłość wszystkie trzy kraje miały wybierać wspólnego monarchę i prowadzić wspólną politykę zagraniczną; poza królem nie miały żadnej wspólnej instytucji. Hegemonia w unii należała do Danii, co prowadziło …

Kontynuuj czytanie

Lis 22

Wojskowość Chanatu Krymskiego (XVI-do połowy XVII w.)

Nie powinno dziwić, że sztuka wojenna Chantu Krymskiego wywodziła się z tradycji mongolskich. Wszak obszary te zanim się usamodzielniły wchodziły w skład państwa mongolskiego. Tak więc armia krymska składała się z wojsk stałych, zawodowych i pospolitego ruszenia. Oddziały zawodowe były nieliczne. W ich skład wchodzili piesi segbani zbrojni w janczarki, utrzymywani przez Turcję oraz piesi …

Kontynuuj czytanie

Lis 22

I wojna angielsko-holenderska (1652-1654). Tło polityczne.

Wojna trwała w latach 1652-1654 i była pierwszą z trzech wojen morskich pomiędzy Anglią a Zjednoczonymi Prowincjami Niderlandów (zwane również Holandią). Te ostatnie były luźną konfederacją siedmiu na wpół autonomicznych prowincji (Holandii, Zeelandii, Utrechtu, Overijssel, Groningen, Gelderland i Friesland). Uzyskały one niepodległość od Hiszpanii dzięki wygranej wojnie z lat 1568-1648. Holenderski rząd był tworzony poprzez …

Kontynuuj czytanie

Lis 22

I wojna angielsko-holenderska (1652-1654). Działania flot.

Działania wojenne podczas I wojny angielsko-holenderskiej odbywały się wyłącznie na morzu. Główne akcje skierowane były na opanowanie dwóch głównych holenderskich dróg handlowych: wschodniej (przez cieśniny duńskie na obszar Bałtyku) i zachodniej (przez kanał La Manche, Francję, Hiszpanię, M. Śródziemne i Indie). Wrogie floty Organizacja floty Republiki Zjednoczonych Prowincji odzwierciedlała jej system polityczny. Nie posiadała więc …

Kontynuuj czytanie

Lis 22

Powstanie w Irlandii (1641). Geneza.

Wybuch powstania w Irlandii w roku 1641 był spowodowany prowadzeniem przez monarchię Tudorów i Stuartów długoterminowej, agresywnej polityki sprowadzania na wyspę protestanckich kolonistów ze Szkocji i Anglii. Od połowy XVI w. irlandzcy posiadacze ziemscy byli pozbawiani majątków na rzecz nowych osadników. Przy czym stworzyło się błędne koło, gdyż liczne bunty przeciw tej polityce powodowały dalsze …

Kontynuuj czytanie