Tag: XIX wiek

Lis 10

Wojna krymska 1853-56

Autor: Hubert Dęby W pracy próbuję omówić genezę konfliktu wschodniego, działania dyplomatyczne prowadzące do jego wybuchu, a także przebieg operacji militarnych. GENEZA KONFLIKTU: 1 stycznia 1822 r. Zgromadzenie Narodowe w Epidauros ogłosiło niepodległość Grecji pod suwerenną władzą narodu greckiego i zatwierdziło demokratyczną konstytucję. Rzeź Greków dokonana przez Turków w Konstantynopolu, na Krecie, Cyprze i Chios …

Kontynuuj czytanie

Lis 10

Napoleon I – kontynuacja czy zaprzeczenie ideałów Republiki?

Nie ulega wątpliwości, że Napoleon był dzieckiem Rewolucji Francuskiej z jej hasłami „Wolność, Równość i Braterstwo”. Wszędzie gdzie wkraczały francuskie legiony obalany zostawał porządek feudalny, a ogłaszana była równość wszystkich ludzi wobec prawa. Z drugiej strony nie należy zapominać, że wszystkie trzy człony rewolucyjnego sloganu były wprowadzane w życie selektywnie, zgodnie ze zmieniającymi się okolicznościami …

Kontynuuj czytanie

Lis 10

Armia Królestwa Polskiego 1815-1830. Zaciąg i służba.

Źródłem uzupełniania wojska polskiego w latach 1815-1830 był przede wszystkim pobór, a następnie w pewnej mierze i przyjmowanie zgłaszających się dobrowolnie ochotników. Ówczesnego poboru rekrutów nie przeprowadzano początkowo corocznie lecz w nieregularnych odstępach czasu, przeciętnie raz na 2 lata (choć w 1819 r. dokonano go dwukrotnie). Również liczba poborowych nie była stała, bo wahała się …

Kontynuuj czytanie

Lis 10

Armia Królestwa Polskiego 1815-1830. Geneza.

Napoleon w konwencji abdykacyjnej zawartej z państwami koalicji w Fontainebleau (11 IV 1814) zapewnił sojuszniczym wojskom polskim swobodny powrót do kraju. Artykuł 19 mówił: „Wojska polskie wszelkiej broni zostające na służbie Francji będą mieć wolność powrotu do domów, zachowując broń i bagaże, a to w dowód ich zaszczytnej służby. Oficerowie, podoficerowie i żołnierze zachowają udzielone …

Kontynuuj czytanie

Lis 10

Armia Królestwa Polskiego 1815-1830. Budżet

Wojsko Królestwa Polskiego przeszło na jego budżet w całości dopiero od początku roku 1817. Do tego czasu wydatki na nie, z początku całkowicie, a później częściowo obciążały skarb Rosji. W ciagu siedmiu ostatnich miesięcy 1816 r. Królestwo wydało na swą armię zaledwie 5 562 049 złp. Do roku 1817 Rosja wydała na polskie wojsko 66 …

Kontynuuj czytanie

Lis 10

Administracja publiczna we Francji napoleońskiej

Dnia 17 lutego 1800 r. specjalna ustawa zmieniła obowiązujący we Francji ustrój administracyjny. Tak więc zerwano z dotychczas obowiązującą zasadą kolegialności (wieloosobowości) i obieralności organów administracji. Teraz cały układ został oparty na zasadach: centralizmu, biurokratyzmu, podziału resortowego, hierarchiczności struktur i jednoosobowości. Wszyscy urzędnicy byli nominowani, co oczywiste odpowiedzialni przez przełożonymi w w każdej chwili mogli …

Kontynuuj czytanie