Tag: wojsko

Lut 27

Armia RON- uszykowanie piechoty w XVI wieku

W związku z tym, że zadaniem piechoty we współdziałaniu z artylerią było osłabienie przeciwnika przed walką wyznaczano, jej odpowiednie miejsce w szyku. I tak na przykład w bitwie z Tatarami w 1512 r. pod Łopusznem piechotę wysunięto do przodu przed jazdę. Wydaje się, że było to dobrym posunięciem biorąc pod uwagę fakt, iż Tatarzy byli …

Kontynuuj czytanie

Lut 27

Cechy staropolskiej wojskowości

Polska armia walcząc i współdziałając z różnymi wojskami potrafiła przenosić elementy ich stylu walki na rodzimy grunt. Tak więc wojska Rzeczypospolitej Obojga Narodów do perfekcji opanowały sposób walki za pomocą taboru. Ten system walki został zapożyczony od husyckich Czechów (walczono w ten sposób już w czasie wojny trzynastoletniej) i okazał się znakomitym sposobem obrony zagrożonej …

Kontynuuj czytanie

Lut 27

Średniowieczne pole walki i jego traumatologia.

Rodzaj broni, opancerzenia używanego przez rycerzy i zwykłych wojowników oraz taktyka prowadzenia walki określały bezpośrednio rodzaj obrażeń jakich mogli doznawać w czasie starcia wręcz. Dzisiejsze rekonstrukcje bitew organizowanych przez miłośników średniowiecznych militariów nie są w stanie odzwierciedlić ówczesnej rzeczywistości bitewnej. Dawni wojownicy ulegali szerokiej gamie obrażeń – uderzano przecież po to, by zabić wroga. Często …

Kontynuuj czytanie

Lis 22

Tercios czy brygada? Taktyka wojenna w 1. poł. XVII wieku.

Podczas półwiecza poprzedzającego wojnę domową w Anglii, zmieniło się wiele w sferze taktyki wojskowej. Dominacja ciężkozbrojnej jazdy skończyła się na rzecz mieszanych jednostek muszkietersko-pikinierskich. Był to czas przejścia od średniowiecznego do nowożytnego stylu walki. Hiszpańskie Tercio Jako pierwsza taktyki mieszanych jednostek użyła hiszpańska armia w Italii walczącą przeciwko Francuzom. Po druzgocącej porażce z rąk francuskiej …

Kontynuuj czytanie

Lis 10

Armia Królestwa Polskiego 1815-1830. Zaciąg i służba.

Źródłem uzupełniania wojska polskiego w latach 1815-1830 był przede wszystkim pobór, a następnie w pewnej mierze i przyjmowanie zgłaszających się dobrowolnie ochotników. Ówczesnego poboru rekrutów nie przeprowadzano początkowo corocznie lecz w nieregularnych odstępach czasu, przeciętnie raz na 2 lata (choć w 1819 r. dokonano go dwukrotnie). Również liczba poborowych nie była stała, bo wahała się …

Kontynuuj czytanie

Lis 10

Armia Królestwa Polskiego 1815-1830. Geneza.

Napoleon w konwencji abdykacyjnej zawartej z państwami koalicji w Fontainebleau (11 IV 1814) zapewnił sojuszniczym wojskom polskim swobodny powrót do kraju. Artykuł 19 mówił: „Wojska polskie wszelkiej broni zostające na służbie Francji będą mieć wolność powrotu do domów, zachowując broń i bagaże, a to w dowód ich zaszczytnej służby. Oficerowie, podoficerowie i żołnierze zachowają udzielone …

Kontynuuj czytanie

Lis 10

Armia Królestwa Polskiego 1815-1830. Budżet

Wojsko Królestwa Polskiego przeszło na jego budżet w całości dopiero od początku roku 1817. Do tego czasu wydatki na nie, z początku całkowicie, a później częściowo obciążały skarb Rosji. W ciagu siedmiu ostatnich miesięcy 1816 r. Królestwo wydało na swą armię zaledwie 5 562 049 złp. Do roku 1817 Rosja wydała na polskie wojsko 66 …

Kontynuuj czytanie

Paź 26

Narodziny wojsk zaciężnych w Europie

Sprawy związane ze sferą wojskową były niezwykle istotne w każdym z państw, niezależnie, o jakim okresie chcemy mówić. Jest rzeczą oczywistą, że chcąc prowadzić aktywną politykę zagraniczną i utrzymywać porządek w państwie potrzebna była silna, sprawna armia. Szczególnie gwałtowny rozwój zachodnioeuropejska sztuka wojenna przeżywała u schyłku średniowiecza i początku odrodzenia. Miały wtedy miejsce dwa wielkie …

Kontynuuj czytanie