Tag: wojna

Lis 22

I wojna angielsko-holenderska (1652-1654). Tło polityczne.

Wojna trwała w latach 1652-1654 i była pierwszą z trzech wojen morskich pomiędzy Anglią a Zjednoczonymi Prowincjami Niderlandów (zwane również Holandią). Te ostatnie były luźną konfederacją siedmiu na wpół autonomicznych prowincji (Holandii, Zeelandii, Utrechtu, Overijssel, Groningen, Gelderland i Friesland). Uzyskały one niepodległość od Hiszpanii dzięki wygranej wojnie z lat 1568-1648. Holenderski rząd był tworzony poprzez …

Kontynuuj czytanie

Lis 22

I wojna angielsko-holenderska (1652-1654). Działania flot.

Działania wojenne podczas I wojny angielsko-holenderskiej odbywały się wyłącznie na morzu. Główne akcje skierowane były na opanowanie dwóch głównych holenderskich dróg handlowych: wschodniej (przez cieśniny duńskie na obszar Bałtyku) i zachodniej (przez kanał La Manche, Francję, Hiszpanię, M. Śródziemne i Indie). Wrogie floty Organizacja floty Republiki Zjednoczonych Prowincji odzwierciedlała jej system polityczny. Nie posiadała więc …

Kontynuuj czytanie

Lis 10

Operacja „Unthinkable” – brytyjskie gry wojenne.

W maju 1945 r. Brytyjski premier Winston Churchill był już pewien, że Stalin nie dotrzyma swoich zobowiązań z konferencji jałtańskiej (II 1945). Ustalono tam, iż państwa zajęte przez wojska radzieckie same wybiorą swoje władze państwowe. Stwierdził wtedy: „Nie mam zamiaru dać się oszukać w sprawie Polski, nawet jeśli znajdziemy się na krawędzi wojny z Rosją„. …

Kontynuuj czytanie

Lis 10

Konferencje Wielkiej Trójki 1940-1945. Część 2.

Teheran Jedną z najważniejszych konferencji, z polskiego punktu widzenia, było spotkanie w Teheranie, odbywające się w dniach 28 XI-1 XII 1943 r. Ustalono na nim, że wschodnia granica powojennej Polski będzie przebiegać według linii lorda Curzona, a granica zachodnia oprze się o Odrę. Związek Radziecki otrzymał wstępną zgodę na przyłączenie północno-wschodniej części Prus z Królewcem. …

Kontynuuj czytanie

Lis 10

Konferencje Wielkiej Trójki 1940-1945. Część 1.

O koalicji antyhitlerowskiej nie można mówić nie wspominając o trzech najbardziej znaczących konferencjach w Jałcie, Teheranie i Poczdamie. Jednakże należy pamiętać, że nie były one jedynymi. Choć reszta w większości była spotkaniami dwustronnymi. W tym materiale chciałbym krótko przedstawić o czym rozmawiano i jakie zapadały decyzje dotyczące prowadzenia wojny i kształtu powojennego świata. W miarę …

Kontynuuj czytanie

Lis 10

Wojna krymska 1853-56

Autor: Hubert Dęby W pracy próbuję omówić genezę konfliktu wschodniego, działania dyplomatyczne prowadzące do jego wybuchu, a także przebieg operacji militarnych. GENEZA KONFLIKTU: 1 stycznia 1822 r. Zgromadzenie Narodowe w Epidauros ogłosiło niepodległość Grecji pod suwerenną władzą narodu greckiego i zatwierdziło demokratyczną konstytucję. Rzeź Greków dokonana przez Turków w Konstantynopolu, na Krecie, Cyprze i Chios …

Kontynuuj czytanie