Tag: Tatarzy

Lis 22

Wojskowość Chanatu Krymskiego (XVI-do połowy XVII w.)

Nie powinno dziwić, że sztuka wojenna Chantu Krymskiego wywodziła się z tradycji mongolskich. Wszak obszary te zanim się usamodzielniły wchodziły w skład państwa mongolskiego. Tak więc armia krymska składała się z wojsk stałych, zawodowych i pospolitego ruszenia. Oddziały zawodowe były nieliczne. W ich skład wchodzili piesi segbani zbrojni w janczarki, utrzymywani przez Turcję oraz piesi …

Kontynuuj czytanie