Tag: Szwecja

Lis 22

Przyczyny ataku szwedzkiego na Rzeczpospolitą w 1655 roku

W 1654 r. nastąpiła brzemienna w skutki zmiana na szwedzkim tronie. Miejsce abdykującej z powodów religijnych królowej Krystyny zajął młody, 32-letni siostrzeniec Gustawa Adolfa, książę Dwóch Mostów, Karol z dynastii Wittelsbachów. Objął on tron jako Karol X Gustaw. Był on kolejnym z tzw. królów-wojowników zasiadających na tronie Szwecji. Nowy władca miał doświadczenie wojskowe, którego nabył …

Kontynuuj czytanie

Lis 22

Wzrost znaczenia Szwecji w XVI-XVII wieku

Do roku 1523 Szwecja pozostawała w związku międzypaństwowym zwanym unią kalmarską (utworzona w 1397 roku między Danią, Szwecją a Norwegią). Unia kalmarska miała charakter unii personalnej; na przyszłość wszystkie trzy kraje miały wybierać wspólnego monarchę i prowadzić wspólną politykę zagraniczną; poza królem nie miały żadnej wspólnej instytucji. Hegemonia w unii należała do Danii, co prowadziło …

Kontynuuj czytanie