Tag: starożytność

Lut 27

Wyprawa Konstansa II do Italii w 663 roku.

Panowanie Justyniana Wielkiego przywróciło cesarstwu liczne utracone tereny. Tak więc odzyskano Italię z rąk Gotów, Afrykę od Wandalów i część Hiszpanii. Wydawało się to wstępem do całkowitej rewindykacji utraconych terytoriów, jednak zdobycze te okazały się krótkotrwałe. Po pokonaniu Gotów w 552 r. sądzono, że Italia została na trwałe przywrócona Konstantynopolowi. Jednakże już w roku 568 …

Kontynuuj czytanie

Lut 27

Legion I Adiutrix

Legion I Adiutrix (Pomocnik/Pomocniczy) został sformowany w 68 r. n.e. prawdopodobnie przez Galbę na polecenie Nerona. Ostatnia wzmianka dotycząca tego legionu ma miejsce w 444 r. Wtedy to stacjonował on w Brigetio, na terenie rzymskiej prowincji Pannoni. Znakiem legionu był Koziorożec, używany na równi z Pegazem. Oddział początkowo mógł się nazywać I Classis, bo legion …

Kontynuuj czytanie