Tag: średniowiecze

Lut 27

Wojny Bizancjum na Bałkanach w VI-VII wieku.

W czasie panowania Anastazjusza I (491-518) Imperium było osłabione wojną domową oraz walką z Persją. Reformy stały się koniecznością. Jedną z nich była ta dotycząca systemu monetarnego. Dzięki niej zlikwidowano w znacznym stopniu inflację, co spowodowało z kolei wzrost wartości żołnierskiego żołdu. Również zaczęto usuwać element barbarzyński z armii na rzecz własnych obywateli. Koniec V …

Kontynuuj czytanie

Lut 27

Średniowieczne pole walki i jego traumatologia.

Rodzaj broni, opancerzenia używanego przez rycerzy i zwykłych wojowników oraz taktyka prowadzenia walki określały bezpośrednio rodzaj obrażeń jakich mogli doznawać w czasie starcia wręcz. Dzisiejsze rekonstrukcje bitew organizowanych przez miłośników średniowiecznych militariów nie są w stanie odzwierciedlić ówczesnej rzeczywistości bitewnej. Dawni wojownicy ulegali szerokiej gamie obrażeń – uderzano przecież po to, by zabić wroga. Często …

Kontynuuj czytanie

Lut 27

Stosunki mazowiecko-krzyżackie w XIII wieku.

W powszechnej świadomości ludzkiej przyjęło się uważać, że stosunki polsko – krzyżackie zawsze były złe. Nie ma się czemu dziwić jako, że to Prusy, będące w pewnym sensie spadkobiercą Zakonu, dokonały wymazania Rzeczpospolitej z mapy Europy. Ale czy wrogie stosunki między Krzyżakami, a księstwami polskimi od zawsze były wrogie? Zdecydowanie nie. I postaram się przedstawić …

Kontynuuj czytanie

Lut 27

Stosunki księstw piastowskich z księstwami ruskimi w XI-XIV w. Konflikty i współpraca.

Lata 1000-1200 Kontakty dynastii piastowskiej z książętami ruskimi mają długą chronologię. Piastowie od początków państwowości polskiej starali się podporządkować sobie ziemie ruskie. Nie zawsze chodziło o bezpośrednie przyłączenie tych terytoriów, a w większości przypadków o polityczne podporządkowanie tych ziem. Niniejsza praca jest zarysem polityki władców piastowskich wobec terytoriów tzw. Rusi Halicko-Włodzimierskiej. Informacje o działaniach politycznych …

Kontynuuj czytanie

Paź 26

Narodziny wojsk zaciężnych w Europie

Sprawy związane ze sferą wojskową były niezwykle istotne w każdym z państw, niezależnie, o jakim okresie chcemy mówić. Jest rzeczą oczywistą, że chcąc prowadzić aktywną politykę zagraniczną i utrzymywać porządek w państwie potrzebna była silna, sprawna armia. Szczególnie gwałtowny rozwój zachodnioeuropejska sztuka wojenna przeżywała u schyłku średniowiecza i początku odrodzenia. Miały wtedy miejsce dwa wielkie …

Kontynuuj czytanie

Paź 26

Konlikt gepidzko-longobardzki

Longobardowie przybyli do Panonii w pierwszej połowie VI w. n.e. Od początku zaistniał konflikt z zamieszkującymi te tereny Gepidami. Było to plemię blisko spokrewnione z Gotami i tak jak oni wywędrowali ze Skandynawii. W III w. n.e. przybyli na teren Dacji . Początkowo znajdowali się pod zwierzchnictwem Hunów, a po ich pokonaniu przenieśli się do …

Kontynuuj czytanie

Paź 26

Bitwa pod Tours (Poitiers) w 732 roku.

Bitwa pod Poitiers w 732 r.

Aby zacząć opowiadać o wydarzeniach z roku 732 należy najpierw pokrótce wspomnieć skąd Arabowie znaleźli się na terenie Europy Zachodniej. Otóż na Półwyspie Iberyjskim swoje królestwo założyli Wizygoci. Obejmowało ono do 507 r. również obszar Akwitanii. Tak jak i w innych państwach germańskich okresu wczesnego średniowiecza tak i w państwie wizygockim trwały częste walki o …

Kontynuuj czytanie