Tag: slide

Lis 10

Armia Królestwa Polskiego 1815-1830. Zaciąg i służba.

Źródłem uzupełniania wojska polskiego w latach 1815-1830 był przede wszystkim pobór, a następnie w pewnej mierze i przyjmowanie zgłaszających się dobrowolnie ochotników. Ówczesnego poboru rekrutów nie przeprowadzano początkowo corocznie lecz w nieregularnych odstępach czasu, przeciętnie raz na 2 lata (choć w 1819 r. dokonano go dwukrotnie). Również liczba poborowych nie była stała, bo wahała się …

Kontynuuj czytanie

Lis 10

Armia Królestwa Polskiego 1815-1830. Geneza.

Napoleon w konwencji abdykacyjnej zawartej z państwami koalicji w Fontainebleau (11 IV 1814) zapewnił sojuszniczym wojskom polskim swobodny powrót do kraju. Artykuł 19 mówił: „Wojska polskie wszelkiej broni zostające na służbie Francji będą mieć wolność powrotu do domów, zachowując broń i bagaże, a to w dowód ich zaszczytnej służby. Oficerowie, podoficerowie i żołnierze zachowają udzielone …

Kontynuuj czytanie

Lis 10

Armia Królestwa Polskiego 1815-1830. Budżet

Wojsko Królestwa Polskiego przeszło na jego budżet w całości dopiero od początku roku 1817. Do tego czasu wydatki na nie, z początku całkowicie, a później częściowo obciążały skarb Rosji. W ciagu siedmiu ostatnich miesięcy 1816 r. Królestwo wydało na swą armię zaledwie 5 562 049 złp. Do roku 1817 Rosja wydała na polskie wojsko 66 …

Kontynuuj czytanie

Wrz 30

Konflikty religijne w Bizancjum w IV-V wieku

Konflikty religijne w cesarstwie można datować już od czasów Konstantyna Wielkiego. Także czasy jego następców wypełniały zatargi religijne, które nieraz wstrząsały fundamentami państwa obezwładniając je od wewnątrz. Początkowo głównym ośrodkiem sporów religijnych była Aleksandria, lecz w niedługim czasie w ten nurt włączyło się całe Imperium.  Tak więc na początku IV w. teolog aleksandryjski Ariusz zaczął …

Kontynuuj czytanie

Wrz 30

Legion V Macedonica

Początkowo były dwa legiony noszące ten numer: V Gallica i V Urbana. Jest prawdopodobne, że są to wcześniejsze nazwy Legionu Macedońskiego. Legion prawdopodobnie brał udział w bitwie pod Akcjum (31 r. p.n.e.). Później został wysłany do Macedonii, gdzie pozostawał w latach 30 p.n.e.-6 n.e. uzyskując swój przydomek. Następnie przesunięto go do Oescus w Mezji. W …

Kontynuuj czytanie