Tag: slide

Lis 22

I wojna angielsko-holenderska (1652-1654). Tło polityczne.

Wojna trwała w latach 1652-1654 i była pierwszą z trzech wojen morskich pomiędzy Anglią a Zjednoczonymi Prowincjami Niderlandów (zwane również Holandią). Te ostatnie były luźną konfederacją siedmiu na wpół autonomicznych prowincji (Holandii, Zeelandii, Utrechtu, Overijssel, Groningen, Gelderland i Friesland). Uzyskały one niepodległość od Hiszpanii dzięki wygranej wojnie z lat 1568-1648. Holenderski rząd był tworzony poprzez …

Kontynuuj czytanie

Lis 22

I wojna angielsko-holenderska (1652-1654). Działania flot.

Działania wojenne podczas I wojny angielsko-holenderskiej odbywały się wyłącznie na morzu. Główne akcje skierowane były na opanowanie dwóch głównych holenderskich dróg handlowych: wschodniej (przez cieśniny duńskie na obszar Bałtyku) i zachodniej (przez kanał La Manche, Francję, Hiszpanię, M. Śródziemne i Indie). Wrogie floty Organizacja floty Republiki Zjednoczonych Prowincji odzwierciedlała jej system polityczny. Nie posiadała więc …

Kontynuuj czytanie

Lis 22

Tercios czy brygada? Taktyka wojenna w 1. poł. XVII wieku.

Podczas półwiecza poprzedzającego wojnę domową w Anglii, zmieniło się wiele w sferze taktyki wojskowej. Dominacja ciężkozbrojnej jazdy skończyła się na rzecz mieszanych jednostek muszkietersko-pikinierskich. Był to czas przejścia od średniowiecznego do nowożytnego stylu walki. Hiszpańskie Tercio Jako pierwsza taktyki mieszanych jednostek użyła hiszpańska armia w Italii walczącą przeciwko Francuzom. Po druzgocącej porażce z rąk francuskiej …

Kontynuuj czytanie

Lis 22

Powstanie w Irlandii (1641). Geneza.

Wybuch powstania w Irlandii w roku 1641 był spowodowany prowadzeniem przez monarchię Tudorów i Stuartów długoterminowej, agresywnej polityki sprowadzania na wyspę protestanckich kolonistów ze Szkocji i Anglii. Od połowy XVI w. irlandzcy posiadacze ziemscy byli pozbawiani majątków na rzecz nowych osadników. Przy czym stworzyło się błędne koło, gdyż liczne bunty przeciw tej polityce powodowały dalsze …

Kontynuuj czytanie

Lis 10

Walka o ustrój RP w latach 1944-1947. Część 2.

Powstanie w Polsce niezależnej, działającej jawnie opozycji stanowiło dla komunistów zaskoczenie i wyzwanie. Ich początkowym celem było połączenie struktur konspiracyjnego SL, popierającego Mikołajczyka, z kontrolowanym przez komunistów ugrupowaniem o tej samej nazwie, w efekcie czego cała organizacja ludowa byłaby podatna na różne manipulacje. W sierpniu 1945 roku doszło do połączenia obu stronnictw i powstało PSL, …

Kontynuuj czytanie

Lis 10

Walka o ustrój RP w latach 1944-1947. Część 1.

Aby właściwie pokazać polityczne zmagania między obozem emigracyjnym, a obozem komunistycznym niniejszą pracę rozbiłem na dwie części. W pierwszej uwagę skupiłem na działalności rządu emigracyjnego, część druga opisuje działania komunistów. Oczywiście nie można było uniknąć powtórzeń w faktografii przy omawianiu obydwu części, co wynika z ich ścisłego ciągu przyczynowo-skutkowego, jako że akcja komunistów spotykała się …

Kontynuuj czytanie

Lis 10

Operacja „Unthinkable” – brytyjskie gry wojenne.

W maju 1945 r. Brytyjski premier Winston Churchill był już pewien, że Stalin nie dotrzyma swoich zobowiązań z konferencji jałtańskiej (II 1945). Ustalono tam, iż państwa zajęte przez wojska radzieckie same wybiorą swoje władze państwowe. Stwierdził wtedy: „Nie mam zamiaru dać się oszukać w sprawie Polski, nawet jeśli znajdziemy się na krawędzi wojny z Rosją„. …

Kontynuuj czytanie

Lis 10

Konferencje Wielkiej Trójki 1940-1945. Część 2.

Teheran Jedną z najważniejszych konferencji, z polskiego punktu widzenia, było spotkanie w Teheranie, odbywające się w dniach 28 XI-1 XII 1943 r. Ustalono na nim, że wschodnia granica powojennej Polski będzie przebiegać według linii lorda Curzona, a granica zachodnia oprze się o Odrę. Związek Radziecki otrzymał wstępną zgodę na przyłączenie północno-wschodniej części Prus z Królewcem. …

Kontynuuj czytanie

Lis 10

Konferencje Wielkiej Trójki 1940-1945. Część 1.

O koalicji antyhitlerowskiej nie można mówić nie wspominając o trzech najbardziej znaczących konferencjach w Jałcie, Teheranie i Poczdamie. Jednakże należy pamiętać, że nie były one jedynymi. Choć reszta w większości była spotkaniami dwustronnymi. W tym materiale chciałbym krótko przedstawić o czym rozmawiano i jakie zapadały decyzje dotyczące prowadzenia wojny i kształtu powojennego świata. W miarę …

Kontynuuj czytanie

Lis 10

Organizacja i zadania polskiego wywiadu wojskowego w 1939 roku. Zarys

W sytuacji geopolitycznej w jakiej znalazła się odrodzona Rzeczpospolita w dwudziestoleciu międzywojennym i ciągłego zagrożenia niezależnego bytu niezwykle istotne było właściwe ocenienie intencji państw ościennych wobec Polski. Tym samym polski wywiad miał do spełnienia bardzo ważną rolę. Musiał zawczasu zdobyć informacje, które mogły wpłynąć na politykę obronną państwa. Priorytetowymi kierunkami działania wywiadu wojskowego były, co …

Kontynuuj czytanie