Tag: PRL

Gru 13

Wprowadzenie w Polsce stanu wojennego.

Rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego 13 grudnia obchodzimy kolejna rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego wprowadzonego decyzją Rady Państwa. Podstawę prawną do jego wprowadzenia był art. 33 ust. 2 Konstytucji PRL który stanowił: „Rada Państwa może wprowadzić stan wojenny na części lub na całym terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jeżeli wymaga tego wzgląd na obronność …

Kontynuuj czytanie