Tag: Napoleon

Lis 10

Napoleon I – kontynuacja czy zaprzeczenie ideałów Republiki?

Nie ulega wątpliwości, że Napoleon był dzieckiem Rewolucji Francuskiej z jej hasłami „Wolność, Równość i Braterstwo”. Wszędzie gdzie wkraczały francuskie legiony obalany zostawał porządek feudalny, a ogłaszana była równość wszystkich ludzi wobec prawa. Z drugiej strony nie należy zapominać, że wszystkie trzy człony rewolucyjnego sloganu były wprowadzane w życie selektywnie, zgodnie ze zmieniającymi się okolicznościami …

Kontynuuj czytanie