Tag: Francja

Lis 10

Administracja publiczna we Francji napoleońskiej

Dnia 17 lutego 1800 r. specjalna ustawa zmieniła obowiązujący we Francji ustrój administracyjny. Tak więc zerwano z dotychczas obowiązującą zasadą kolegialności (wieloosobowości) i obieralności organów administracji. Teraz cały układ został oparty na zasadach: centralizmu, biurokratyzmu, podziału resortowego, hierarchiczności struktur i jednoosobowości. Wszyscy urzędnicy byli nominowani, co oczywiste odpowiedzialni przez przełożonymi w w każdej chwili mogli …

Kontynuuj czytanie