Tag: Bizancjum

Lut 27

Wojny Bizancjum na Bałkanach w VI-VII wieku.

W czasie panowania Anastazjusza I (491-518) Imperium było osłabione wojną domową oraz walką z Persją. Reformy stały się koniecznością. Jedną z nich była ta dotycząca systemu monetarnego. Dzięki niej zlikwidowano w znacznym stopniu inflację, co spowodowało z kolei wzrost wartości żołnierskiego żołdu. Również zaczęto usuwać element barbarzyński z armii na rzecz własnych obywateli. Koniec V …

Kontynuuj czytanie

Lut 27

Wyprawa Konstansa II do Italii w 663 roku.

Panowanie Justyniana Wielkiego przywróciło cesarstwu liczne utracone tereny. Tak więc odzyskano Italię z rąk Gotów, Afrykę od Wandalów i część Hiszpanii. Wydawało się to wstępem do całkowitej rewindykacji utraconych terytoriów, jednak zdobycze te okazały się krótkotrwałe. Po pokonaniu Gotów w 552 r. sądzono, że Italia została na trwałe przywrócona Konstantynopolowi. Jednakże już w roku 568 …

Kontynuuj czytanie

Wrz 30

Konflikty religijne w Bizancjum w IV-V wieku

Konflikty religijne w cesarstwie można datować już od czasów Konstantyna Wielkiego. Także czasy jego następców wypełniały zatargi religijne, które nieraz wstrząsały fundamentami państwa obezwładniając je od wewnątrz. Początkowo głównym ośrodkiem sporów religijnych była Aleksandria, lecz w niedługim czasie w ten nurt włączyło się całe Imperium.  Tak więc na początku IV w. teolog aleksandryjski Ariusz zaczął …

Kontynuuj czytanie