Tag: Anglia

Lis 08

Proces Karola I Stuarta (1649)

Proces Karola I Stuarta 1 stycznia 1649 r. tzw. Kadłubowy Parlament uznał króla Karola I Stuarta winnym wszystkich nieszczęść, które spadły na Anglię i ogłosił ordynans powołujący specjalny trybunał (High Court of Justice) mający sprawiedliwie osądzić władcę. Do uczestnictwa w sądzie nominowano 135 osób, które miały sprawować funkcje zarówno sędziów, jak i ławy przysięgłych. Na …

Kontynuuj czytanie

Lis 22

I wojna angielsko-holenderska (1652-1654). Tło polityczne.

Wojna trwała w latach 1652-1654 i była pierwszą z trzech wojen morskich pomiędzy Anglią a Zjednoczonymi Prowincjami Niderlandów (zwane również Holandią). Te ostatnie były luźną konfederacją siedmiu na wpół autonomicznych prowincji (Holandii, Zeelandii, Utrechtu, Overijssel, Groningen, Gelderland i Friesland). Uzyskały one niepodległość od Hiszpanii dzięki wygranej wojnie z lat 1568-1648. Holenderski rząd był tworzony poprzez …

Kontynuuj czytanie

Lis 22

I wojna angielsko-holenderska (1652-1654). Działania flot.

Działania wojenne podczas I wojny angielsko-holenderskiej odbywały się wyłącznie na morzu. Główne akcje skierowane były na opanowanie dwóch głównych holenderskich dróg handlowych: wschodniej (przez cieśniny duńskie na obszar Bałtyku) i zachodniej (przez kanał La Manche, Francję, Hiszpanię, M. Śródziemne i Indie). Wrogie floty Organizacja floty Republiki Zjednoczonych Prowincji odzwierciedlała jej system polityczny. Nie posiadała więc …

Kontynuuj czytanie

Lis 22

Powstanie w Irlandii (1641). Geneza.

Wybuch powstania w Irlandii w roku 1641 był spowodowany prowadzeniem przez monarchię Tudorów i Stuartów długoterminowej, agresywnej polityki sprowadzania na wyspę protestanckich kolonistów ze Szkocji i Anglii. Od połowy XVI w. irlandzcy posiadacze ziemscy byli pozbawiani majątków na rzecz nowych osadników. Przy czym stworzyło się błędne koło, gdyż liczne bunty przeciw tej polityce powodowały dalsze …

Kontynuuj czytanie

Wrz 30

Bitwa pod Towton (29 III 1461) – Wojna Dwóch Róż

Bitwa pod Towton została stoczona w czasie angielskiej Wojny Dwóch Róż 29 marca 1461 r., niedaleko miejscowości o tej samej nazwie. Była to „prawdopodobnie największa i najkrwawsza bitwa stoczona na angielskiej ziemi” (Gravett, Christopher, Towton 1461—England’s Bloodiest Battle, Oxford 2003). Historycy piszą, że udział w walce wzięło ponad 50 000 żołnierzy z obu stron (nawet …

Kontynuuj czytanie