Lis 10

Działania polskiego wywiadu w ZSRR w latach 1919-1939

Działania polskiego wywiadu wojskowego w ZSRR w 1939 roku. Działalność Korpusu Ochrony Pogranicza. Jak już wspomniano we wcześniejszym materiale dotyczącym organizacji i zadań polskiego wywiadu, praca wywiadowcza na terenie Republiki Rad napotykała liczne przeciwności. Pozyskiwanie informacji zostało szczególnie utrudnione w drugiej połowie lat trzydziestych. A spowodowane było to zaostrzeniem polityki, której celem była jeszcze większa …

Kontynuuj czytanie

Lis 10

Wojna krymska 1853-56

Autor: Hubert Dęby W pracy próbuję omówić genezę konfliktu wschodniego, działania dyplomatyczne prowadzące do jego wybuchu, a także przebieg operacji militarnych. GENEZA KONFLIKTU: 1 stycznia 1822 r. Zgromadzenie Narodowe w Epidauros ogłosiło niepodległość Grecji pod suwerenną władzą narodu greckiego i zatwierdziło demokratyczną konstytucję. Rzeź Greków dokonana przez Turków w Konstantynopolu, na Krecie, Cyprze i Chios …

Kontynuuj czytanie

Lis 10

Napoleon I – kontynuacja czy zaprzeczenie ideałów Republiki?

Nie ulega wątpliwości, że Napoleon był dzieckiem Rewolucji Francuskiej z jej hasłami „Wolność, Równość i Braterstwo”. Wszędzie gdzie wkraczały francuskie legiony obalany zostawał porządek feudalny, a ogłaszana była równość wszystkich ludzi wobec prawa. Z drugiej strony nie należy zapominać, że wszystkie trzy człony rewolucyjnego sloganu były wprowadzane w życie selektywnie, zgodnie ze zmieniającymi się okolicznościami …

Kontynuuj czytanie

Lis 10

Armia Królestwa Polskiego 1815-1830. Zaciąg i służba.

Źródłem uzupełniania wojska polskiego w latach 1815-1830 był przede wszystkim pobór, a następnie w pewnej mierze i przyjmowanie zgłaszających się dobrowolnie ochotników. Ówczesnego poboru rekrutów nie przeprowadzano początkowo corocznie lecz w nieregularnych odstępach czasu, przeciętnie raz na 2 lata (choć w 1819 r. dokonano go dwukrotnie). Również liczba poborowych nie była stała, bo wahała się …

Kontynuuj czytanie

Lis 10

Armia Królestwa Polskiego 1815-1830. Geneza.

Napoleon w konwencji abdykacyjnej zawartej z państwami koalicji w Fontainebleau (11 IV 1814) zapewnił sojuszniczym wojskom polskim swobodny powrót do kraju. Artykuł 19 mówił: „Wojska polskie wszelkiej broni zostające na służbie Francji będą mieć wolność powrotu do domów, zachowując broń i bagaże, a to w dowód ich zaszczytnej służby. Oficerowie, podoficerowie i żołnierze zachowają udzielone …

Kontynuuj czytanie

Lis 10

Armia Królestwa Polskiego 1815-1830. Budżet

Wojsko Królestwa Polskiego przeszło na jego budżet w całości dopiero od początku roku 1817. Do tego czasu wydatki na nie, z początku całkowicie, a później częściowo obciążały skarb Rosji. W ciagu siedmiu ostatnich miesięcy 1816 r. Królestwo wydało na swą armię zaledwie 5 562 049 złp. Do roku 1817 Rosja wydała na polskie wojsko 66 …

Kontynuuj czytanie

Lis 10

Administracja publiczna we Francji napoleońskiej

Dnia 17 lutego 1800 r. specjalna ustawa zmieniła obowiązujący we Francji ustrój administracyjny. Tak więc zerwano z dotychczas obowiązującą zasadą kolegialności (wieloosobowości) i obieralności organów administracji. Teraz cały układ został oparty na zasadach: centralizmu, biurokratyzmu, podziału resortowego, hierarchiczności struktur i jednoosobowości. Wszyscy urzędnicy byli nominowani, co oczywiste odpowiedzialni przez przełożonymi w w każdej chwili mogli …

Kontynuuj czytanie

Paź 26

Narodziny wojsk zaciężnych w Europie

Sprawy związane ze sferą wojskową były niezwykle istotne w każdym z państw, niezależnie, o jakim okresie chcemy mówić. Jest rzeczą oczywistą, że chcąc prowadzić aktywną politykę zagraniczną i utrzymywać porządek w państwie potrzebna była silna, sprawna armia. Szczególnie gwałtowny rozwój zachodnioeuropejska sztuka wojenna przeżywała u schyłku średniowiecza i początku odrodzenia. Miały wtedy miejsce dwa wielkie …

Kontynuuj czytanie

Paź 26

Konlikt gepidzko-longobardzki

Longobardowie przybyli do Panonii w pierwszej połowie VI w. n.e. Od początku zaistniał konflikt z zamieszkującymi te tereny Gepidami. Było to plemię blisko spokrewnione z Gotami i tak jak oni wywędrowali ze Skandynawii. W III w. n.e. przybyli na teren Dacji . Początkowo znajdowali się pod zwierzchnictwem Hunów, a po ich pokonaniu przenieśli się do …

Kontynuuj czytanie

Paź 26

Bitwa pod Tours (Poitiers) w 732 roku.

Bitwa pod Poitiers w 732 r.

Aby zacząć opowiadać o wydarzeniach z roku 732 należy najpierw pokrótce wspomnieć skąd Arabowie znaleźli się na terenie Europy Zachodniej. Otóż na Półwyspie Iberyjskim swoje królestwo założyli Wizygoci. Obejmowało ono do 507 r. również obszar Akwitanii. Tak jak i w innych państwach germańskich okresu wczesnego średniowiecza tak i w państwie wizygockim trwały częste walki o …

Kontynuuj czytanie