Mar 18

Leon Kozłowski – Zdrajca czy postać tragiczna?

Leon Kozłowski, premier przedwojennej Polski, to postać bardzo tragiczna. Uczyniono z niego jednego z najbardziej nieudolnych premierów II RP, zarzucając mu próby ograniczenia praw wyborczych Polaków i założenie Berezy Kartuskiej – więzienia, które urągało jakimkolwiek standardom demokracji. Był także uważany za największą polityczną miernotę obozu piłsudczykowskiego. Twierdzono, że tylko dzięki jakiemuś kaprysowi marszałka został premierem. …

Kontynuuj czytanie

Lut 27

Armia RON- uszykowanie piechoty w XVI wieku

W związku z tym, że zadaniem piechoty we współdziałaniu z artylerią było osłabienie przeciwnika przed walką wyznaczano, jej odpowiednie miejsce w szyku. I tak na przykład w bitwie z Tatarami w 1512 r. pod Łopusznem piechotę wysunięto do przodu przed jazdę. Wydaje się, że było to dobrym posunięciem biorąc pod uwagę fakt, iż Tatarzy byli …

Kontynuuj czytanie

Lut 27

Cechy staropolskiej wojskowości

Polska armia walcząc i współdziałając z różnymi wojskami potrafiła przenosić elementy ich stylu walki na rodzimy grunt. Tak więc wojska Rzeczypospolitej Obojga Narodów do perfekcji opanowały sposób walki za pomocą taboru. Ten system walki został zapożyczony od husyckich Czechów (walczono w ten sposób już w czasie wojny trzynastoletniej) i okazał się znakomitym sposobem obrony zagrożonej …

Kontynuuj czytanie

Lut 27

Wojny Bizancjum na Bałkanach w VI-VII wieku.

W czasie panowania Anastazjusza I (491-518) Imperium było osłabione wojną domową oraz walką z Persją. Reformy stały się koniecznością. Jedną z nich była ta dotycząca systemu monetarnego. Dzięki niej zlikwidowano w znacznym stopniu inflację, co spowodowało z kolei wzrost wartości żołnierskiego żołdu. Również zaczęto usuwać element barbarzyński z armii na rzecz własnych obywateli. Koniec V …

Kontynuuj czytanie

Lut 27

Wyprawa Konstansa II do Italii w 663 roku.

Panowanie Justyniana Wielkiego przywróciło cesarstwu liczne utracone tereny. Tak więc odzyskano Italię z rąk Gotów, Afrykę od Wandalów i część Hiszpanii. Wydawało się to wstępem do całkowitej rewindykacji utraconych terytoriów, jednak zdobycze te okazały się krótkotrwałe. Po pokonaniu Gotów w 552 r. sądzono, że Italia została na trwałe przywrócona Konstantynopolowi. Jednakże już w roku 568 …

Kontynuuj czytanie

Lut 27

Średniowieczne pole walki i jego traumatologia.

Rodzaj broni, opancerzenia używanego przez rycerzy i zwykłych wojowników oraz taktyka prowadzenia walki określały bezpośrednio rodzaj obrażeń jakich mogli doznawać w czasie starcia wręcz. Dzisiejsze rekonstrukcje bitew organizowanych przez miłośników średniowiecznych militariów nie są w stanie odzwierciedlić ówczesnej rzeczywistości bitewnej. Dawni wojownicy ulegali szerokiej gamie obrażeń – uderzano przecież po to, by zabić wroga. Często …

Kontynuuj czytanie

Lut 27

Stosunki mazowiecko-krzyżackie w XIII wieku.

W powszechnej świadomości ludzkiej przyjęło się uważać, że stosunki polsko – krzyżackie zawsze były złe. Nie ma się czemu dziwić jako, że to Prusy, będące w pewnym sensie spadkobiercą Zakonu, dokonały wymazania Rzeczpospolitej z mapy Europy. Ale czy wrogie stosunki między Krzyżakami, a księstwami polskimi od zawsze były wrogie? Zdecydowanie nie. I postaram się przedstawić …

Kontynuuj czytanie

Lut 27

Stosunki księstw piastowskich z księstwami ruskimi w XI-XIV w. Konflikty i współpraca.

Lata 1000-1200 Kontakty dynastii piastowskiej z książętami ruskimi mają długą chronologię. Piastowie od początków państwowości polskiej starali się podporządkować sobie ziemie ruskie. Nie zawsze chodziło o bezpośrednie przyłączenie tych terytoriów, a w większości przypadków o polityczne podporządkowanie tych ziem. Niniejsza praca jest zarysem polityki władców piastowskich wobec terytoriów tzw. Rusi Halicko-Włodzimierskiej. Informacje o działaniach politycznych …

Kontynuuj czytanie

Lut 27

Legion I Adiutrix

Legion I Adiutrix (Pomocnik/Pomocniczy) został sformowany w 68 r. n.e. prawdopodobnie przez Galbę na polecenie Nerona. Ostatnia wzmianka dotycząca tego legionu ma miejsce w 444 r. Wtedy to stacjonował on w Brigetio, na terenie rzymskiej prowincji Pannoni. Znakiem legionu był Koziorożec, używany na równi z Pegazem. Oddział początkowo mógł się nazywać I Classis, bo legion …

Kontynuuj czytanie

Lut 08

Konferencja Wielkiej Trójki w Jałcie (1945)

Autor: Ireneusz Piątek W lutym 1945 roku odbyła się Konferencja jałtańska czyli spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej (Wielkiej Trójki): Generalissimusa ZSRR Józefa Stalina, premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla, a także prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta. Spotkanie odbyło się w pałacu Potockich w Liwadii, leżącej pod Jałtą, na Krymie. Oczywiście nazwa tago spotkania jako konferencji „Wielkiej Trójki” jest całkowicie …

Kontynuuj czytanie