Category: Średniowiecze

Mar 12

Stosunki księstw piastowskich z księstwami ruskimi w XI-XIV w. Konflikty i współpraca.

Lata 1000-1200 Kontakty dynastii piastowskiej z książętami ruskimi mają długą chronologię. Piastowie od początków państwowości polskiej starali się podporządkować sobie ziemie ruskie. Nie zawsze chodziło o bezpośrednie przyłączenie tych terytoriów, a w większości przypadków o polityczne podporządkowanie tych ziem. Niniejsza praca jest zarysem polityki władców piastowskich wobec terytoriów tzw. Rusi Halicko-Włodzimierskiej. Informacje o działaniach politycznych …

Kontynuuj czytanie

Lut 27

Wojny Bizancjum na Bałkanach w VI-VII wieku.

W czasie panowania Anastazjusza I (491-518) Imperium było osłabione wojną domową oraz walką z Persją. Reformy stały się koniecznością. Jedną z nich była ta dotycząca systemu monetarnego. Dzięki niej zlikwidowano w znacznym stopniu inflację, co spowodowało z kolei wzrost wartości żołnierskiego żołdu. Również zaczęto usuwać element barbarzyński z armii na rzecz własnych obywateli. Koniec V …

Kontynuuj czytanie

Lut 27

Wyprawa Konstansa II do Italii w 663 roku.

Panowanie Justyniana Wielkiego przywróciło cesarstwu liczne utracone tereny. Tak więc odzyskano Italię z rąk Gotów, Afrykę od Wandalów i część Hiszpanii. Wydawało się to wstępem do całkowitej rewindykacji utraconych terytoriów, jednak zdobycze te okazały się krótkotrwałe. Po pokonaniu Gotów w 552 r. sądzono, że Italia została na trwałe przywrócona Konstantynopolowi. Jednakże już w roku 568 …

Kontynuuj czytanie

Lut 27

Średniowieczne pole walki i jego traumatologia.

Rodzaj broni, opancerzenia używanego przez rycerzy i zwykłych wojowników oraz taktyka prowadzenia walki określały bezpośrednio rodzaj obrażeń jakich mogli doznawać w czasie starcia wręcz. Dzisiejsze rekonstrukcje bitew organizowanych przez miłośników średniowiecznych militariów nie są w stanie odzwierciedlić ówczesnej rzeczywistości bitewnej. Dawni wojownicy ulegali szerokiej gamie obrażeń – uderzano przecież po to, by zabić wroga. Często …

Kontynuuj czytanie

Paź 26

Narodziny wojsk zaciężnych w Europie

Sprawy związane ze sferą wojskową były niezwykle istotne w każdym z państw, niezależnie, o jakim okresie chcemy mówić. Jest rzeczą oczywistą, że chcąc prowadzić aktywną politykę zagraniczną i utrzymywać porządek w państwie potrzebna była silna, sprawna armia. Szczególnie gwałtowny rozwój zachodnioeuropejska sztuka wojenna przeżywała u schyłku średniowiecza i początku odrodzenia. Miały wtedy miejsce dwa wielkie …

Kontynuuj czytanie

Paź 26

Konlikt gepidzko-longobardzki

Longobardowie przybyli do Panonii w pierwszej połowie VI w. n.e. Od początku zaistniał konflikt z zamieszkującymi te tereny Gepidami. Było to plemię blisko spokrewnione z Gotami i tak jak oni wywędrowali ze Skandynawii. W III w. n.e. przybyli na teren Dacji . Początkowo znajdowali się pod zwierzchnictwem Hunów, a po ich pokonaniu przenieśli się do …

Kontynuuj czytanie

Paź 26

Bitwa pod Tours (Poitiers) w 732 roku.

Bitwa pod Poitiers w 732 r.

Aby zacząć opowiadać o wydarzeniach z roku 732 należy najpierw pokrótce wspomnieć skąd Arabowie znaleźli się na terenie Europy Zachodniej. Otóż na Półwyspie Iberyjskim swoje królestwo założyli Wizygoci. Obejmowało ono do 507 r. również obszar Akwitanii. Tak jak i w innych państwach germańskich okresu wczesnego średniowiecza tak i w państwie wizygockim trwały częste walki o …

Kontynuuj czytanie

Wrz 30

Konflikty religijne w Bizancjum w IV-V wieku

Konflikty religijne w cesarstwie można datować już od czasów Konstantyna Wielkiego. Także czasy jego następców wypełniały zatargi religijne, które nieraz wstrząsały fundamentami państwa obezwładniając je od wewnątrz. Początkowo głównym ośrodkiem sporów religijnych była Aleksandria, lecz w niedługim czasie w ten nurt włączyło się całe Imperium.  Tak więc na początku IV w. teolog aleksandryjski Ariusz zaczął …

Kontynuuj czytanie

Wrz 30

Bitwa pod Towton (29 III 1461) – Wojna Dwóch Róż

Bitwa pod Towton została stoczona w czasie angielskiej Wojny Dwóch Róż 29 marca 1461 r., niedaleko miejscowości o tej samej nazwie. Była to „prawdopodobnie największa i najkrwawsza bitwa stoczona na angielskiej ziemi” (Gravett, Christopher, Towton 1461—England’s Bloodiest Battle, Oxford 2003). Historycy piszą, że udział w walce wzięło ponad 50 000 żołnierzy z obu stron (nawet …

Kontynuuj czytanie