Category: Historia XIX wieku

Lis 10

Wojna krymska 1853-56

Autor: Hubert Dęby W pracy próbuję omówić genezę konfliktu wschodniego, działania dyplomatyczne prowadzące do jego wybuchu, a także przebieg operacji militarnych. GENEZA KONFLIKTU: 1 stycznia 1822 r. Zgromadzenie Narodowe w Epidauros ogłosiło niepodległość Grecji pod suwerenną władzą narodu greckiego i zatwierdziło demokratyczną konstytucję. Rzeź Greków dokonana przez Turków w Konstantynopolu, na Krecie, Cyprze i Chios …

Kontynuuj czytanie

Lis 10

Napoleon I – kontynuacja czy zaprzeczenie ideałów Republiki?

Nie ulega wątpliwości, że Napoleon był dzieckiem Rewolucji Francuskiej z jej hasłami „Wolność, Równość i Braterstwo”. Wszędzie gdzie wkraczały francuskie legiony obalany zostawał porządek feudalny, a ogłaszana była równość wszystkich ludzi wobec prawa. Z drugiej strony nie należy zapominać, że wszystkie trzy człony rewolucyjnego sloganu były wprowadzane w życie selektywnie, zgodnie ze zmieniającymi się okolicznościami …

Kontynuuj czytanie

Lis 10

Administracja publiczna we Francji napoleońskiej

Dnia 17 lutego 1800 r. specjalna ustawa zmieniła obowiązujący we Francji ustrój administracyjny. Tak więc zerwano z dotychczas obowiązującą zasadą kolegialności (wieloosobowości) i obieralności organów administracji. Teraz cały układ został oparty na zasadach: centralizmu, biurokratyzmu, podziału resortowego, hierarchiczności struktur i jednoosobowości. Wszyscy urzędnicy byli nominowani, co oczywiste odpowiedzialni przez przełożonymi w w każdej chwili mogli …

Kontynuuj czytanie