Category: Historia Polski

Mar 18

Leon Kozłowski – Zdrajca czy postać tragiczna?

Leon Kozłowski, premier przedwojennej Polski, to postać bardzo tragiczna. Uczyniono z niego jednego z najbardziej nieudolnych premierów II RP, zarzucając mu próby ograniczenia praw wyborczych Polaków i założenie Berezy Kartuskiej – więzienia, które urągało jakimkolwiek standardom demokracji. Był także uważany za największą polityczną miernotę obozu piłsudczykowskiego. Twierdzono, że tylko dzięki jakiemuś kaprysowi marszałka został premierem. …

Kontynuuj czytanie

Lut 27

Armia RON- uszykowanie piechoty w XVI wieku

W związku z tym, że zadaniem piechoty we współdziałaniu z artylerią było osłabienie przeciwnika przed walką wyznaczano, jej odpowiednie miejsce w szyku. I tak na przykład w bitwie z Tatarami w 1512 r. pod Łopusznem piechotę wysunięto do przodu przed jazdę. Wydaje się, że było to dobrym posunięciem biorąc pod uwagę fakt, iż Tatarzy byli …

Kontynuuj czytanie

Lut 27

Cechy staropolskiej wojskowości

Polska armia walcząc i współdziałając z różnymi wojskami potrafiła przenosić elementy ich stylu walki na rodzimy grunt. Tak więc wojska Rzeczypospolitej Obojga Narodów do perfekcji opanowały sposób walki za pomocą taboru. Ten system walki został zapożyczony od husyckich Czechów (walczono w ten sposób już w czasie wojny trzynastoletniej) i okazał się znakomitym sposobem obrony zagrożonej …

Kontynuuj czytanie

Lut 27

Stosunki mazowiecko-krzyżackie w XIII wieku.

W powszechnej świadomości ludzkiej przyjęło się uważać, że stosunki polsko – krzyżackie zawsze były złe. Nie ma się czemu dziwić jako, że to Prusy, będące w pewnym sensie spadkobiercą Zakonu, dokonały wymazania Rzeczpospolitej z mapy Europy. Ale czy wrogie stosunki między Krzyżakami, a księstwami polskimi od zawsze były wrogie? Zdecydowanie nie. I postaram się przedstawić …

Kontynuuj czytanie

Lut 27

Stosunki księstw piastowskich z księstwami ruskimi w XI-XIV w. Konflikty i współpraca.

Lata 1000-1200 Kontakty dynastii piastowskiej z książętami ruskimi mają długą chronologię. Piastowie od początków państwowości polskiej starali się podporządkować sobie ziemie ruskie. Nie zawsze chodziło o bezpośrednie przyłączenie tych terytoriów, a w większości przypadków o polityczne podporządkowanie tych ziem. Niniejsza praca jest zarysem polityki władców piastowskich wobec terytoriów tzw. Rusi Halicko-Włodzimierskiej. Informacje o działaniach politycznych …

Kontynuuj czytanie

Sty 25

Radom w czasach królów elekcyjnych

Autor: Magdalena Domańska W 1573 r. sytuacja państwa polskiego drastycznie się zmieniła. Rok wcześniej wygasła dynastia Jagiellonów, a na tronie zasiadać zaczęli wybierani przez szlachtę władcy elekcyjni. Mimo to Radom nadal był ważnym ośrodkiem politycznym i administracyjnym. Wciąż istniały tu i działały kancelarie grodzkie i ziemskie, a monarchowie, choć już nie tak często, nadal odwiedzali …

Kontynuuj czytanie

Gru 13

Wprowadzenie w Polsce stanu wojennego.

Rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego 13 grudnia obchodzimy kolejna rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego wprowadzonego decyzją Rady Państwa. Podstawę prawną do jego wprowadzenia był art. 33 ust. 2 Konstytucji PRL który stanowił: „Rada Państwa może wprowadzić stan wojenny na części lub na całym terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jeżeli wymaga tego wzgląd na obronność …

Kontynuuj czytanie

Lis 28

Radom od średniowiecza do końca panowania dynastii Jagiellonów

Autor: Magdalena Domańska Radom jest miastem leżącym obecnie w województwie mazowieckim nad rzeką Mleczną. Pierwsze ślady obecności człowieka na terenie dzisiejszego miasta archeolodzy datują na epokę mezolitu (8000 – 4400 p. n. e.), natomiast pierwsza wzmianka w dokumencie o tym mieście pojawiła się w 1155 roku w bulli papieskiej Hadriana IV wydanej dla biskupa wrocławskiego1. …

Kontynuuj czytanie

Lis 28

Czy chrzest Mieszka I (966) był próbą uniezależnienia się od Niemców?

Zapewne pamiętacie ze szkoły jak mówiono wam, że chrzest polskiego księcia był próbą uniezależnienia się od wpływów z Niemiec. Tylko zastanówmy się czy tak było w rzeczywistości. I aby do tego dojść musimy przypomnieć i ustalić pewne fakty. Książę Mieszko pojawił się w źródłach nagle, już jako władca dobrze zorganizowanego państwa sąsiadującego z plemionami Słowian …

Kontynuuj czytanie

Lis 10

Walka o ustrój RP w latach 1944-1947. Część 2.

Powstanie w Polsce niezależnej, działającej jawnie opozycji stanowiło dla komunistów zaskoczenie i wyzwanie. Ich początkowym celem było połączenie struktur konspiracyjnego SL, popierającego Mikołajczyka, z kontrolowanym przez komunistów ugrupowaniem o tej samej nazwie, w efekcie czego cała organizacja ludowa byłaby podatna na różne manipulacje. W sierpniu 1945 roku doszło do połączenia obu stronnictw i powstało PSL, …

Kontynuuj czytanie